Příjemné dopoledne s Policií

Opět jsme využili nabídku preventivního programu pro školy pořádané Policií ČR. Tentokrát se žáci 1. stupně dozvěděli ,,Jaké úkoly plní PČR“ a žáci 2. stupně byli seznámeni s ,,Bezpečným chováním na internetu“ a účastnili se přednášky ,,Mám svá práva i povinnosti“.