Distanční výuka

PROVOZ ŠKOLY NEPŘERUŠEN !
Na základních školách při zdravotnickém zařízení je povolena osobní přítomnost žáků.  Probíhá výuka  v běžném režimu. 

  Teams ke stažení na PC a mobilní zařízení 
   Nápověda k Teams 

  Google clasroom  přihlášení 

PODPORA VÝUKY 

Testy do všech předmětů na i: a II. stupni ZŠ: http://www.testpark.cz/
1.stupeň 
Slabikář  – živá abeceda (Nakladatelství nns)

Německý jazyk 
Online slovník – www.slovniky.lingea.cz 
Online cvičení z němčiny – https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm
Procvičování němčiny: https://www.umimenemecky.cz/
Testy, vysvětlení gramatiky a slovní zásoby, reálie: https://www.nemcina-zdarma.cz/