Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název Základní škola při dětské léčebně Luhačovice 
2. Důvod a způsob založení příspěvková organizace Zlínského kraje 
3. Organizační struktura Organizační struktura, zaměstnanci školy 
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
 
Základní škola při dětské léčebně
Čes.  armády 465
763 26 Luhačovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
Základní škola při dětské léčebně
Čes.  armády 465
763 26 Luhačovice
4.3 Úřední hodiny Pondělí – pátek: 8:00 – 13:00
4.4 Telefonní  čísla
 
tel: 577 131 611
mobil: 731 518 225
4.5 Čísla faxu nemáme 
4.6 Adresa internetové stránky www.zslecluh.cz
4.7 Adresa e-podatelny zslecluh@zlinedu.cz
datová schránka: ID: cszx73m
4.8 Další elektronické adresy ředitelka: reditelna.zslecluh@zlinedu.cz
ucetni: zslecluh@zlinedu.cz
preventista: prevence.zslecluh@zlinedu.cz
5. Případné platby lze poukázat   
6. IČO  IČ 61716448
7. DIČ CZ 61716448
8. Dokumenty Seznam hlavních dokumentů školy
8.1 Seznamy hlavních dokumentů  Seznam hlavních dokumentů školy
8.2 Rozpočet  Rozpočty školy
9. Žádosti o informace  Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání  Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky  Opravné prostředky
12. Formuláře  Dokumenty ke stažení
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Portál veřejné správy
Portál veřejné správy – životní situace s covidem
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy 
MŠMT – právní předpisy pro vzdělávání
14.2 Vydané právní předpisy  Vydané právní předpisy školy
15. Úhrady za poskytování informací  Na vyřízení některých žádostí se vztahuje správní poplatek. Výši poplatku k vyřízení žádosti najdete v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb. 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  Vlastní sazebník úhrad nebyl vydán 
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nebylo vydáno. 
16. Licenční smlouvy Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci dle ust. § 14 a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou pro organizaci  poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva o činnosti školy podle § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Výroční zprávy o činnosti školy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  Je součástí Výroční zprávy o činnosti školy
17.1. Rozsudky Nebyly vydány
17.2. Výdaje na soudy  Nebyly žádné 

 

Další povinně zveřejňované informace