,,Léčíme se, učíme se, bavíme se“

Naše škola se zapojila do projektu podporovaného MŠMT ČR „Desatero pro primární prevenci.“
Naše škola se zapojila do projektu Šablony III.