,,Léčíme se, učíme se, bavíme se“

 Den otevřených dveří probíhá celoročně každou středu od 13:00 do 14:00 hodin. 

PROVOZ ŠKOLY NEPŘERUŠEN !
Na základních školách při zdravotnických zařízeních je povolena osobní přítomnost žáků.