Projektové vyučování

V průběhu školního roku se uskutečňují školní projekty

 • Den Země
 • Den evropských jazyků
 • Den dětí
 • Mediální den
 • Jak znáš Luhačovice
 • Den civilní ochrany
 • Recitační soutěž

Škola naplňuje program minimální prevence a zaměřuje se na tyto aktivity: 

 • adaptace dětí v novém prostředí
 • budování mezilidských vztahů
 • význam kamarádství
 • utváření bezpečného klimatu
 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 • závislost na informačních technologiích
 • nebezpečí šikany a kyberšikany

V rámci minimálního preventivního programu uskutečňuje tyto akce: 

 • Bezpečně na internet
 • Výtvarný a slohový  den
 • Můj kamarád
 • Světový den autismu

Den otevřených dveří se uskutečňuje pro zájemce každou středu od 13:00 do 14:00 hodin. V rámci činnosti školního klubu žáci navštěvují lázeňské kulturní programy (divadelní představení, Otvírání pramenů, Dětský folklorní festival), výstavy a místní muzeum.