Zaměstnanci

Pedagogický sbor školy

tvoří tým kvalifikovaných, aprobovaných pedagogů, kteří jsou zároveň vzděláni  v oblasti speciální pedagogiky.  Věnují se žákům základních škol se zdravotním oslabením  a dlouhodobě nemocným a také žákům s různými poruchami učení a chování. Zájmovou činnost dětí zajišťuje vychovatelka ve školním klubu.  Pracovní kolektiv doplňuje technicko hospodářská pracovnice.

Seznam pracovníků ZŠ při DL Luhačovice

Ředitelka školy: Mgr. Helena Křenková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Pagáčová
THP: Jana Červenková

Učitelé:
Mgr. Marta Hubáčková
Mgr. Adriana Malaníková
Mgr. Vlasta Petrželková
PaedDr. Ludmila Šenovská
Bc. Jana Žůrková
Bc. Petra Šaurová

Vychovatelka: Mgr. Marcela Kozáčková