Zaměstnanci

Pedagogický sbor školy

tvoří tým pedagogů, kteří jsou zároveň vzděláni  v oblasti speciální pedagogiky.  Věnují se žákům základních škol se zdravotním oslabením  a dlouhodobě nemocným a také žákům s různými poruchami učení a chování. Zájmovou činnost dětí zajišťuje vychovatelka ve školním klubu.  Pracovní kolektiv doplňuje technicko hospodářská pracovnice.

Seznam pracovníků ZŠ při DL Luhačovice

Ředitelka školy: Helena Křenková
Zástupkyně ředitelky: Monika Pagáčová (koordinátorka preventivní péče) 
THP: Jana Červenková

Učitelé:
Adriana Malaníková
Vlasta Petrželková
Ludmila Šenovská
Jana Žůrková
Petra Šaurová
Marie Urbanová

Vychovatelka: Marcela Kozáčková