Zaměstnanci

Pedagogický sbor školy

tvoří tým pedagogů, kteří jsou zároveň vzděláni  v oblasti speciální pedagogiky.  Věnují se žákům základních škol se zdravotním oslabením  a dlouhodobě nemocným a také žákům s různými poruchami učení a chování. Zájmovou činnost dětí zajišťuje vychovatelka ve školním klubu.  Pracovní kolektiv doplňuje technicko hospodářská pracovnice.

Seznam pracovníků ZŠ při DL Luhačovice

Ředitelka školy: Mgr. Helena Křenková
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Monika Pagáčová (koordinátorka preventivní péče) 
THP: Jana Červenková

Učitelé:
Mgr. Adriana Malaníková
Mgr. Vlasta Petrželková
PaedDr. Ludmila Šenovská
Bc. Jana Žůrková
Bc. Petra Šaurová
Mgr. Marie Urbanová

Vychovatelka: Mgr. Marcela Kozáčková