O naší škole

Základní škola při dětské léčebně Luhačovice je školou zřizovanou Zlínským krajem. Působí v pronajatých prostorách Lázní Luhačovice. Vyučování všech žáků probíhá v budově Miramonti, kam docházejí i žáci z lázeňských domů Vítkov, Rodina a Loreta a Vlastimila.

Zajišťuje výchovu a vzdělání žáků se zdravotním oslabením nebo žáků dlouhodobě nemocných, kteří se přijíždějí léčit do dětské léčebny v Luhačovicích samostatně nebo v doprovodu rodičů. Odpoledne navazuje na činnost školy jedno oddělení školního klubu. 

Hlavním záměrem naší školy je prostřednictvím individuálního přístupu k dětským pacientům navázat na práci v jejich kmenových školách, aby se po skončení léčebného pobytu mohli co nejlépe zapojit do své školní práce. Oceněním je pro nás kladné hodnocení vědomostí žáka krátce po návratu do jeho školy v tzv. návratce.

Těšíme se na žáky ze všech škol i koutů naší republiky.
Škola se zapojila do projektu EU peníze školám